« Εθνικό – Πατριωτικό – Ταξικό – Διεθνιστικό»

video με τις εισηγήσεις των Λουκά Αξελού και Γιάννη Τόλιου από την εκδήλωση               « Εθνικό – Πατριωτικό – Ταξικό – Διεθνιστικό» που οργάνωσε ο ΜΑΧΩΜΕ, 19 Απρίλη 2016, στα γραφεία του:

https://www.youtube.com/watch?v=lDsqlt8QgYs&feature=youtu.be

και

https://www.youtube.com/watch?v=nRGPKYHEeLg

Γράψτε σχόλιο