Ο δημόσιος και ο κοινωνικός τομέας μοχλοί στη διαδικασία του κοινωνικού μετασχηματισμού

Ηλίας Ι.Νικολόπουλος

Καθηγητής Οικονομικής της Διοίκησης,

πρώην Αντιπρόεδρος του ΤΕΙ Χαλκίδας,

μέλος Δ.Σ. του ΜΑ.ΧΩ.Μ.Ε

Ο δημόσιος και ο κοινωνικός τομέας μοχλοί στη διαδικασία του κοινωνικού μετασχηματισμού     σε μορφή word

ή

Ο δημόσιος και ο κοινωνικός τομέας μοχλοί στη διαδικασία του κοινωνικού μετασχηματισμού  σε μορφή pdf

Γράψτε σχόλιο