Ο ρόλος του κοινωνικού και του δημόσιου τομέα

Tου Ηλία Νικολόπουλου

Η χώρα μας βρίσκεται στο επίκεντρο μιας διεθνούς και ευρωπαϊκής κρίσης. Η μεταφορά του κέντρου βάρους της παραγωγής και της ανάπτυξης στις αναδυόμενες οικονομικά χώρες οδηγεί στην επικράτηση του χρηματιστικού και χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου στον εξελιγμένο κεφαλαιοκρατικά κόσμο. Οι εξελίξεις αυτές οδηγούν σε σημαντικές αλλαγές στο διεθνή καταμερισμό της εργασίας με σοβαρές επιπτώσεις, λόγω της ακολουθούμενης νεοφιλελεύθερης οικονομικής πολιτικής από τις κυρίαρχες τάξεις στις εξελιγμένες κεφαλαιοκρατικά χώρες, στις κατακτήσεις και στο βιοτικό επίπεδο των εργαζομένων, των ενδιάμεσων κοινωνικών στρωμάτων και της νεολαίας. Η αποδιάρθρωση των εργασιακών σχέσεων, η διάλυση του κράτους πρόνοιας και η μεταφορά δημόσιων πόρων στον ιδιωτικό τομέα με τις ιδιωτικοποιήσεις οδηγούν στη μαζική φτωχοποίηση του μεγαλύτερου τμήματος των κοινωνιών. Ήδη η χώρα μας βιώνει με τραγικό τρόπο τα χαρακτηριστικά της κοινωνίας του ενός τετάρτου όπου τα τρία τέταρτα περιθωριοποιούνται όλο και περισσότερο.

Για να διαβάσετε το άρθρο κάντε «κλικ» στο

Ο ρόλος του κοινωνικού και του δημόσιου τομέα

ή στο

Ο ρόλος του κοινωνικού και του δημόσιου τομέα

Γράψτε σχόλιο