Επίκαιρα Κείμενα

Mecanismo Kinezopoiisis Trabajo

680x383xkinezopoiisiergasias_0.jpg.pagespeed.ic.cEEKlv5Lot

Ηλίας Ιωακείμογλου Μία ανάλυση των θεσμικών, elementos económicos e ilegal de una obra kinezopoiisis mecanismo integrado. El salario mínimo se determinará en adelante por el gobierno, y para este propósito, El Ministerio de Trabajo está preparando un mecanismo para la determinación de los salarios mínimos y los salarios (N.4093/2012). Πρό­κει­ται για συλ­λο­γι­κή δια­δι­κα­σία με προ­σχη­μα­τι­κή συμ­με­το­χή των ερ­γα­τι­κών συν­δι­κά­των που [...]