ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΒΓΑΖΟΥΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ!

OLME APOFASH EFETEIOU

Δικαστική απόφαση-κόλαφος για τη διαθεσιμότητα των εκπαιδευτικών. Δεκτή από την Ολομέλεια του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, που λειτούργησε ως δευτεροβαθμιο δικαστήριο, έγινε σήμερα η αίτηση αναστολής της διαπιστωτικής πράξης του νόμου 4127/13 «Έγκριση της επικαιροποίησης του Μεσοπροθέσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» που κατέθεσαν εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Ουσιαστικά, με τη συγκεκριμένη απόφαση αναστέλλεται για εύλογο χρονικό διάστημα η εφαρμογή του μέτρου της διαθεσιμότητας, þar sem áfrýjunarnefnd viðurkenndi að ráðstöfun án meta stjórnsýslu og tæknilega færni opinberra starfsmanna.

Sem dómarar meta hringi, þessi ákvörðun er gert ráð fyrir að "Torpedo" mæli framboð, sem hefur stutt meinta sameiningu opinbera.

Μετά από αυτή την εξέλιξη ο αγώνας των εκπαιδευτικών πρέπει να ενταθεί για την οριστική ανατροπή των ύπουλων σχεδίων των ξένων δανειστών και των εγχώριων συνεργατών τους με τα διαπλεκόμενα ιδιοτελή συμφέροντα κατά της δημόσιας εκπαίδευσης και των δικαιωμάτων τους που είναι απόλυτα συνυφασμένα με τα δικαιώματα όλου του λαού.

Leave a Comment