Επίκαιρα Κείμενα

Lavoro Meccanismo Kinezopoiisis

680x383xkinezopoiisiergasias_0.jpg.pagespeed.ic.cEEKlv5Lot

Ηλίας Ιωακείμογλου Μία ανάλυση των θεσμικών, elementi economici e illegali di un lavoro integrato kinezopoiisis meccanismo. Il salario minimo sarà determinato in seguito dal governo, e per questo scopo, Il Ministero del Lavoro sta preparando un meccanismo per la determinazione dei salari minimi e stipendi (N.4093/2012). Πρό­κει­ται για συλ­λο­γι­κή δια­δι­κα­σία με προ­σχη­μα­τι­κή συμ­με­το­χή των ερ­γα­τι­κών συν­δι­κά­των που [...]