Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩ

akel

Αναδημοσίευση από την Kıvılcım

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Η έξοδος από το ευρώ με συντεταγμένο τρόπο και αφού μελετηθούν και αντιμετωπιστούν οι γεωπολιτικοί παράμετροι, ενός τέτοιου εγχειρήματος, η παροχή ρευστότητας με έκδοση εγχώριου νομίσματος και η εφαρμογή ενός νέου μοντέλου οικονομικής ανάπτυξης με ενίσχυση του δευτερογενούς και του πρωτογενούς τομέα και παράλληλη αναδιάρθρωση του τριτογενούς τομέα είναι στην ουσία η εναλλακτική πρόταση ελπίδας, η πρόταση αναζήτησης λύσης εκτός Τρόικας όπως αναλύεται από ομάδα ειδικών με μια πολυσέλιδη μελέτη προς το ΑΚΕΛ.

Η συγκεκριμένη μελέτη, μαζί με συνοδευτική επιστολή από το ΓΓ του ΑΚΕΛ επιδόθηκαν χθες στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κ. Ν. Αναστασιάδη, καθώς και στα κοινοβουλευτικά κόμματα.

Οπως αναφέρει ο ΓΓ του ΑΚΕΛ στη συνοδευτική επιστολή του προς τον Πρόεδρο, η είσοδος της Κύπρου σε πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής ως προϋπόθεση της δανειακής στήριξης από την ΕΕ και το ΔΝΤ δημιουργεί συγκεκριμένες, συνεχείς και επαχθείς επιπτώσεις τόσο στην οικονομία αλλά ιδιαίτερα στην κυπριακή κοινωνία. Επιπλέον, υπογραμμίζεται, δημιουργεί ένα ιδιαίτερα δύσκολο πλαίσιο διαχείρισης των κύριων πολιτικών ζητημάτων της Κύπρου. Οπως σημειώνει ο Α. Κυπριανού, η προσπάθεια επίλυσης του κυπριακού προβλήματος και η ολοκλήρωση των διαδικασιών εξόρυξης και εκμετάλλευσης των υδρογονανθράκων στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κύπρου, συνδέονται άμεσα με την πορεία οικονομικής προσαρμογής αυξάνοντας την επιρροή των δανειστών μας.

«Το ΑΚΕΛ έχει προβεί σε συγκροτημένη ανάλυση του συνολικού πλαισίου της δανειακής σύμβασης και έχει καταλήξει, πέραν πάσης αμφιβολίας, στο συμπέρασμα ότι είναι επάναγκες να υπάρξει στράτευση όλων των πολιτικών δυνάμεων για την υλοποίηση οδικού χάρτη απεξάρτησης από τη δανειακή σύμβαση», αναφέρεται στην επιστολή. Ο Α. Κυπριανού προσθέτει ότι προς τούτο, το κόμμα του έχει έρθει σε επαφή με εγχώριους κοινωνικούς φορείς και με μέλη της διεθνούς ακαδημαϊκής κοινότητας με στόχο τη μελέτη εναλλακτικών επιλογών απεμπλοκής από τη δανειακή σύμβαση και έχει καταλήξει στην πρόταση για συντεταγμένη έξοδο της Κύπρου από το ευρώ.

Το ΑΚΕΛ θεωρεί ότι μια τέτοια λύση θα πρέπει να μελετηθεί και από την κυπριακή Κυβέρνηση αλλά και από τα πολιτικά κόμματα, κοινωνικούς φορείς και άλλους και εκφράζει την πεποίθηση ότι οι νέοι όροι που έχουν τεθεί και οι συνέπειες που προκύπτουν από τη δανειακή σύμβαση «μάς υποχρεώνουν να συζητήσουμε εναλλακτικές επιλογές». Αναφέρεται ακόμη ότι το κόμμα είναι έτοιμο να συζητήσει τη συγκεκριμένη πρόταση ως επίσης και άλλες προτάσεις, που θα απαλλάσσουν τον τόπο από μια ατέρμονη διαδικασία ύφεσης και ανεργίας και θα δώσουν πραγματική προοπτική στο λαό μας.

Στην επιστολή προς τον Πρόεδρο, το ΑΚΕΛ καλεί ακόμη σε καθορισμό συνάντησης για ανταλλαγή απόψεων, καθώς και σε σύγκληση του Εθνικού Συμβουλίου. Σύμφωνα με τη μελέτη που έχει επιδοθεί στον Πρόεδρο και τα κόμματα η απάντηση στο καθοριστικό ζήτημα της ρευστότητας στην περίπτωση εναλλακτικής πορείας εκτός μνημονίου, είναι «η παροχή ρευστότητας με την έκδοση εγχώριου νομίσματος».

Η μελέτη σε ξεχωριστά κεφάλαια αναφέρεται πρώτον στις δυνατότητες εξόδου από το ευρώ με βάση το υφιστάμενο πλαίσιο της ΕΕ διευκρινίζοντας ότι:

• Οι Ευρωπαϊκές Συνθήκες δεν προνοούν μηχανισμό εξόδου από την ευρωζώνη, παρά μόνο από την ΕΕ.

• Η ΕΕ σε μελέτη που έχει πραγματοποιήσει παρουσιάζει τη δυνατότητα εξόδου από το ευρώ είτε διά του εξαναγκασμού είτε με συντεταγμένη μέθοδο και αλλαγή των Συνθηκών.

Εξοδος από το ευρώ μπορεί να υπάρξει και με επίκληση των αρχών του διεθνούς δικαίου περί κυριαρχικής ισότητας αλλά και διά της καταγγελίας της συνθήκης προσχώρησης στην ΟΝΕ.

Η σύνδεση της εξόδου από το ευρώ με την έξοδο από την ΕΕ θα είναι προϊόν πολιτικών και οικονομικών επιδιώξεων αλλά και του συσχετισμού δυνάμεων εντός και εκτός ΕΕ στο σύνολό της.

• Η Κυπριακή Δημοκρατία θα πρέπει να καθορίσει στο τέλος του διαλόγου με τα πολιτικά κόμματα, τις επιδιώξεις και τους στόχους της ως προς το αντικείμενο της διαπραγμάτευσης.

• Η έξοδος από την Ευρωζώνη είναι θεμιτό να αποτελέσει προϊόν πολιτικής διαπραγμάτευσης και οργανωμένης διαδικασίας της Κύπρου με την ΕΕ.

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ ΚΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ

Στο δεύτερο κεφάλαιο η μελέτη διαπραγματεύεται το μέλλον της ευρωζώνης και την εμπειρία των άλλων χωρών. Μεταξύ άλλων διαπιστώνεται ότι:

• Η ίδια η Ευρωζώνη δημιουργεί κύκλο ύφεσηςαύξησης του δημόσιου χρέους που οδηγεί τις χώρες στην κοινωνική εξαθλίωση.

• Η αλματώδης άνοδος του ευρώ πριν από την κρίση δημιούργησε μια επίπλαστη ευημερία στην ΟΝΕ, ωστόσο η κρίση ανέδειξε τις εγγενείς αδυναμίες του νομίσματος.

• Η ανεργία και η περικοπή μισθών δεν μπορούν ν’ αντιμετωπιστούν στο υφιστάμενο πλαίσιο του ευρώ μιας και θα διαιωνίζεται μια συνεχής απόκλιση ανταγωνιστικότητας, όσο σκληρά μέτρα και αν παρθούν, μεταξύ Βορρά και Νότου.

• Το κενό ανταγωνιστικότητας με την περιφέρεια παραμένει μεγάλο, ενώ σταδιακά γίνεται πιο εμφανές στη Γαλλία και την Ιταλία. Στις συνθήκες αυτές, αν το κενό δεν καλυφθεί, θα υπάρξουν στο επόμενο χρονικό διάστημα διαδικασίες αλλαγής του χαρακτήρα της νομισματικής ένωσης.

• Ιδιαίτερα για την Κύπρο, η πορεία εντός ευρώ θα σημαίνει περαιτέρω στραγγαλισμό ως προς την οικονομική πολιτική.

Η εφαρμογή των μνημονίων σε άλλες χώρες έχει κοινά χαρακτηριστικά:

- Συνεχής ύφεση παρά τις συνεχιζόμενες περικοπές του εργατικού κόστους,

- Σημαντική αύξηση του δημόσιου χρέους σε μη διαχειρίσιμα επίπεδα, η οποία καλύπτεται με επιπλέον χρηματοδότηση από την ΕΕ,

- Στην περίπτωση της Ιρλανδίας αν και έχει εν μέρει επιστρέψει στις αγορές, αυτό έχει συμβεί ως αποτέλεσμα της αναδιάρθρωσης του χρέους με εικοσαετή ομόλογα δημοσίου,

- Σημαντικές περικοπές στο εισόδημα των νοικοκυριών που ανέρχονται μέχρι και 25% στην περίπτωση της Ελλάδας,

- Δραματικές κοινωνικές συνέπειες, με την ανεργία να αυξάνεται σε ιστορικά μέγιστα, ιδιαίτερα στους νέους.

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ

Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύονται οι επιπτώσεις από την εφαρμογή του μνημονίου στην Κύπρο. Μεταξύ αυτών:

• Η προοπτική βαθύτατης ύφεσης και κατακόρυφης ανόδου της ανεργίας το 2013-14 είναι πραγματική.

• Η Κυπριακή Οικονομία έχει ισχυρές ενδογενείς αδυναμίες που κάνουν την προσαρμογή ακόμα πιο δύσκολη.

• Η απόφαση της 15ης Μαρτίου και η συμφωνία της 25ης Μαρτίου συνιστούν το τέλος του τραπεζικού συστήματος, με τη σημερινή του μορφή.

• Η απουσία ρευστότητας σε συνδυασμό με τους περιορισμούς στη διακίνηση κεφαλαίων θα οδηγήσουν την οικονομία σε πιστωτική ασφυξία.

• Με βάση τις παραδοχές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα χαθεί το ένα έκτο της παραγωγής σε δύο χρόνια.

• Το μνημόνιο παραχωρεί 10 δις δανειακή διευκόλυνση και απαιτεί την υλοποίηση μιας σειράς παραδοχών, ιδιαίτερα επαχθών για την κυπριακή οικονομία.

• Τίθενται, ως εκ τούτου, πολύ σοβαρά ερωτηματικά ως προς τη βιωσιμότητα του δημοσίου χρέους με τις υφιστάμενες προβλέψεις, με ορατό το ενδεχόμενο αν κριθεί μη βιώσιμο να υπάρξει κούρεμα και στο δημόσιο χρέος.

• Αναμένεται ότι θα απαιτηθεί σημαντική μείωση του κόστους εργασίας και του γενικού επιπέδου μισθών, ώστε να υπάρξει σημαντική αύξηση της ανταγωνιστικότητας. Σε συνδυασμό με το υφιστάμενο χάσμα στην τεχνολογική πρόοδο σε σχέση με τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης, φαίνεται να υπάρχει αδυναμία αντιστροφής των όρων ανταγωνιστικότητας με χώρες όπως η Γερμανία, η Αυστρία, η Φιλανδία και η Σουηδία.

• Πιθανή είναι η αύξηση της ανεργίας πέραν του 20%, σε ιστορικά πρωτοφανή επίπεδα. Η μείωση της κατανάλωσης κατά 12,2% o 2013 και κατά επιπλέον 5,6% o 2014 συνιστά το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα μείωσης του βιοτικού επιπέδου κατά αναλογία περίπου ενός πέμπτου.

• Ακόμη χειρότερα, το πρόγραμμα δεν προσφέρει καμία πηγή τόνωσης της ζήτησης, ούτε πεδίο ανάπτυξης, για τα επόμενα χρόνια.

** Η μελέτη των ειδικών έχει ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της «Χαραυγής»: www.haravgi.com.cy

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩ

• Η έξοδος από το ευρώ θα αποτελούσε σοβαρό πλήγμα για το τραπεζικό σύστημα. Στην περίπτωση της Κύπρου αυτό έχει ΗΔΗ συντελεστεί.

• Η συρρίκνωση της οικονομίας και οι επιπτώσεις στο δημόσιο χρέος είναι επίσης μια πραγματικότητα που έτσι και αλλιώς θα υπάρξει λόγω εφαρμογής του μνημονίου.

• Η επιστροφή στο εγχώριο νόμισμα μπορεί να είναι διαχειρίσιμη εφόσον γίνει με οργανωμένη διαδικασία και εφαρμογή περιορισμών στη διακίνηση κεφαλαίων, οι οποίοι ήδη υφίστανται.

• Η σημασία της συντεταγμένης εξόδου είναι συνυφασμένη με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης της αποπληρωμής του εξωτερικού χρέους με τους δανειστές της χώρας.

• Η μεταφορά σε εγχώριο νόμισμα προσφέρει μέσω της υποτίμησής του, σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Σε συνδυασμό με την απόκτηση ανεξάρτητης νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής θα προσφέρει προοπτική ανάπτυξης και θα αποτρέψει την πιστωτική ασφυξία που θα δημιουργηθεί στην οικονομία.

• Απαραίτητη είναι η εφαρμογή ενός νέου μοντέλου οικονομικής ανάπτυξης με ενίσχυση του δευτερογενούς και του πρωτογενούς τομέα. Επιπρόσθετα θα πρέπει να υπάρξει αναδιάρθρωση του τριτογενούς τομέα.

• Η επιλογή εξόδου από το ευρώ θα αντιμετωπίσει την πολεμική όσων πολιτικά ταυτίζουν το ευρώ με την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Η αντιμετώπιση των πολιτικών αντιλήψεων περί εξόδου από το ευρώ δύναται να αντιμετωπιστεί με τη σύναψη διεθνών συμμαχιών.

• Απαραίτητη είναι η υλοποίηση μια σειράς διαδικασιών για ομαλότερη μετάβαση στο εγχώριο νόμισμα που αφορούν τη διατίμηση και την κυκλοφορία του νέου νομίσματος.

• Υπάρχει ανάγκη για εξέταση και των επιπτώσεων από την ερμηνεία συμβολαίων σε σχέση με υποχρεώσεις του κράτους για πληρωμή συμβολαίων σε ευρώ καθώς και η ανάληψη ευρέων νομοθετικών ρυθμίσεων για να καλύψουν κενά που θα υπάρξουν από τη μετατροπή του νομίσματος.

• Είναι πρακτικά αδύνατο να προβλεφθεί επακριβώς κυρίως διότι εξαρτάται από τις συγκεκριμένες συνθήκες εξόδου της χώρας από το ευρώ αλλά και τις πολιτικές που η χώρα ακολουθούσε πριν, κατά και μετά την έξοδό της.

Το τελευταίο κεφάλαιο αναφέρεται στις προοπτικές της ενέργειας. Διευκρινίζεται ιδιαίτερα ότι η μελέτη είναι μια συνολική ανάλυση ως προς τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα και συνιστά βάση συζήτησης στην αναζήτηση εναλλακτικής πορείας.

Δεν αποτελεί, ωστόσο, τον οδηγό εξόδου από το ευρώ.

ΠΗΓΗ : “ΧΑΡΑΥΓΗ”, www.haravgi.com.cy

Cuma 3 Μαίου 2013

Leave a Comment