Κοινωνική – πολιτική διάσταση της κοινής δράσης των αριστερών δυνάμεων

Βίτσας Δημήτρης Γραμματέας ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ

Για να διαβάσετε την εισήγηση, που έγινε στο Τριήμερο Επιστημονικό Συνέδριο 21, 22 & 23 Kasım 2014, με θέμα: «Ταξική διάρθρωση της ελληνικής κοινωνίας - ταξική συνείδηση και πολιτική διαπάλη», μπορείτε να κάνετε «κλικ» στους παρακάτω συνδέσμους:

Βίτσας – εισήγηση

ή

Βίτσας – εισήγηση

Leave a Comment