«Μετανάστες: το πιο ευάλωτο τμήμα του προλεταριάτου»

Καψάλης Απόστολος, νομικός-ερευνητής ΙΝΕ-ΓΣΕΕ

Για να διαβάσετε την εισήγηση, που έγινε στο Τριήμερο Επιστημονικό Συνέδριο 21, 22 & 23 Kasım 2014, με θέμα: «Ταξική διάρθρωση της ελληνικής κοινωνίας - ταξική συνείδηση και πολιτική διαπάλη», μπορείτε να κάνετε «κλικ» στους παρακάτω συνδέσμους:

Καψάλης – εισήγηση

ή

Καψάλης – εισήγηση

Leave a Comment