Νέο στάδιο, αλλαγές στη σύνθεση της εργατικής τάξης και “κρίση πολιτικής εκπροσώπησης”

Πατέλης Δημήτρης, αναπληρωτής καθηγητής Φιλοσοφίας Πολυτεχνείου Κρήτης

Εισήγηση στο Τριήμερο Επιστημονικό Συνέδριο του Μαρξιστικού Χώρου Μελέτης και Έρευνας με θέμα: «Ταξική διάρθρωση της ελληνικής κοινωνίας – ταξική συνείδηση και πολιτική διαπάλη». Αθήνα 21, 22 & 23 Kasım 2014.

Για να τη διαβάσετε κάντε “κλικ” στον παρακάτω σύνδεσμο:

σε μορφή word: ΠΑΤΕΛΗΣ

ή

σε μορφή pdf: ΠΑΤΕΛΗΣ

 

Leave a Comment