ΤΟ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ, ΕΘΝΙΚΟ, ΤΑΞΙΚΟ, ΔΙΕΘΝΙΣΤΙΚΟ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ*

Του ΓΙΑΝΝΗ ΤΟΛΙΟΥ*

Για να διαβάσετε το κείμενο που αποτελεί βασικά σημεία της εισήγησης στην εκδήλωση του ΜΑΧΩΜΕ την 19ηνΑπρίλη 2016 με θέμα: «Εθνικό-Πατριωτικό-Ταξικό-Διεθνιστικό: Θεωρητικές προσεγγίσεις και πολιτικές προεκτάσεις» μπορείτε να κάνετε «κλικ» στους παρακάτω συνδέσμους:

ΤΟ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ σε μορφή word

ή

ΤΟ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ σε μορφή pdf

Γράψτε σχόλιο