TUNTUNIN SA PAGGAMIT

1. Η παρούσα ιστοσελίδα με το όνομα www.maxome.gr ανήκει στο σύλλογο ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΜΑ.ΧΟ.Μ.Ε.) που δεν έχει εμπορικό σκοπό.

2. Ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων και υπηρεσιών του Διαδικτυακού μας τόπου (www.maxome.gr) οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών που ακολουθούν πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών μας και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση τους. Ειδάλλως τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται και παραχωρεί τη συγκατάθεσή του. Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ό,τι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του Διαδικτυακού μας τόπου.

3. Το σύνολο του περιεχομένου του Διαδικτυακού μας τόπου, συμπεριλαμβανομένων κειμένων, φωτογραφιών, οπτικοακουστικών έργων (videos), απεικονίσεων και γενικά κάθε είδους αρχείων προστατεύεται από την Ελληνική, Κοινοτική και Διεθνή Νομοθεσία για την πνευματική ιδιοκτησία και τα συγγενικά δικαιώματα και τη Βιομηχανική Ιδιοκτησία. Η μη εξουσιοδοτημένη αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, φόρτωση, μετάφραση με οποιοδήποτε τρόπο, τροποποίηση, ή η χρήση για εμπορικούς σκοπούς, τμηματικά η περιληπτικά χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του κατόχου του δικαιώματος δεν επιτρέπεται. Κατ΄ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου της ιστοσελίδας για αυστηρά προσωπική χρήση και χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης.

4. Οι διαχειριστές του www. maxome.gr λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα και εύλογα μέτρα που προβλέπονται για τα δεδομένα και τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα να είναι ακριβείς και αξιόπιστες. Ωστόσο η ιστοσελίδα του www.maxome.gr δεν εγγυάται την ακρίβεια, πληρότητα και την αξιοπιστία αυτών των στοιχείων και πληροφοριών και δεν ευθύνεται έναντι των χρηστών ή τρίτων για οποιαδήποτε ζημία οφειλόμενη στα εσφαλμένα ή ανακριβή στοιχεία που περιέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα. Επιπλέον, ο χρήστης που αντλεί πληροφορίες για την ενημέρωσή του είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ακρίβεια των πληροφοριών και το περιεχόμενο που έχει αναρτηθεί.

5. Ο χρήστης του site είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη νόμιμη χρήση αυτού. Ο χρήστης οφείλει να συμμορφώνεται με την Ελληνική, Κοινοτική και Διεθνή Νομοθεσία και να απέχει από κάθε παράνομη πράξη κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην ιστοσελίδα μας. Χρήση του site για παράνομους σκοπούς συνεπάγεται αστικές και ποινικές ευθύνες.

6. Οτιδήποτε περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα μας δεν αποτελεί συμβουλή, ευθέως ή εμμέσως παρότρυνση ή προτροπή για τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης αλλά εναπόκειται στην διακριτική ευχέρεια των χρηστών να αξιολογήσουν το περιεχόμενο της ιστοσελίδας και να ενεργήσουν κατά βούληση αποκλειόμενης οποιασδήποτε δικής μας ευθύνης.

7. Η σύνδεση με άλλες ιστοσελίδες μέσω συνδέσμων γίνεται αποκλειστικά και μόνο για διευκόλυνση των χρηστών – επισκεπτών. Η ιστοσελίδα του www.maxome.gr δεν έχει καμία υπευθυνότητα για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία των χρηστών – επισκεπτών, προκύπτει από τη χρήση των συνδέσεων με εξωτερικές ιστοσελίδες ή με τη χρήση δεδομένων και πληροφοριών, που περιέχονται σε κάθε παρόμοια ιστοσελίδα. Η χρήση των στοιχείων αυτών από τους χρήστες της ιστοσελίδας μας υπόκειται σε επιπλέον όρους χρήσης, οι οποίοι αναφέρονται στις ιστοσελίδες των τρίτων.

8. Η ιστοσελίδα του www.maxome.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία των χρηστών / επισκεπτών του δικτυακού τόπου, η οποία οφείλεται σε παράνομες πράξεις τρίτων, η εξάπλωση των ιών κατά τη χρήση της ιστοσελίδας ή αναπαραγωγής στοιχείων του περιεχομένου ή προβλήματα που μπορεί να προκύψουν κατά τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών.

9. Ο τόπος www.maxome.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την ιστοσελίδα του, προσθέτει, τροποποιεί οποιοδήποτε στοιχείο ή πληροφορίες που περιέχονται σαυτό χωρίς προειδοποίηση. Διατηρεί επίσης το δικαίωμα να τροποποιεί ανά πάσα στιγμή τους παρόντες όρους.

10. Επισκέπτες / χρήστες του παρόντος δικτυακού τόπου πρέπει να συμμορφώνονται με τους ισχύοντες κανόνες και κανονισμούς του Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου. Σε αυτό το πλαίσιο, κάθε ζημία που προκαλείται σε αυτό το site ή γενικά οποιεσδήποτε συναλλαγές που προκύπτουν από λανθασμένη και / ή αθέμιτη χρήση της ιστοσελίδας και / ή υπηρεσιών από τους επισκέπτες του / χρήστες, έγκειται αποκλειστικά στους τελευταίους.

11. Το www.maxome.gr, παρά τις καλύτερες προσπάθειές της για το αντίθετο, δεν εγγυάται ότι οι πληροφορίες και / ή υπηρεσίες που περιλαμβάνονται σε αυτό θα παρέχονται χωρίς διακοπή και / ή λάθη. Επίσης, δεν εγγυάται ότι η ιστοσελίδα και οι διακομιστές που παρέχουν το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες των επισκεπτών / χρηστών της ιστοσελίδας δεν θα περιέχουν ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά.

12. Το www.maxome.gr καταγράφει ένα σύνολο τεχνικών δεδομένων, όπως διευθύνσεις IP και είδη του προγράμματος περιήγησης, το οποίο οι επισκέπτες μας χρησιμοποιούν, αλλά δεν συνδέει αυτά τα δεδομένα με οποιαδήποτε πληροφορία θα μπορούσε να προσδιορίσει τον επισκέπτη. Αυτό σημαίνει ότι η διαδρομή του επισκέπτη στην ιστοσελίδα καταγράφεται, αλλά ο επισκέπτης παραμένει ανώνυμος. Τα δεδομένα αυτά καταγράφονται για στατιστικά χρήση σχετικά με τη συνολική κίνηση στο site μας. Αυτή η πληροφορία χρησιμοποιείται για τη βελτίωση των λιγότερο δημοφιλών σελίδων και την προσθήκη περιεχομένου στις πιο δημοφιλείς σελίδες.

13. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την επικοινωνία και την προώθηση της ενημέρωσης και των υπηρεσιών του www.maxome.gr και δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους εκτός αν διαταχθεί από δικαστήριο ή απαιτείται από το νόμο, χρησιμοποιούμενα σύμφωνα με το Νόμο 2472/1997 για τα προσωπικά δεδομένα. Οι χρήστες της ιστοσελίδας λαμβάνουν την ευθύνη σε περίπτωση που αποστείλουν προσωπικά στοιχεία τρίτων τα οποία χρησιμοποίησαν χωρίς τη θέλησή τους ή χωρίς την άδειά τους, καθώς και στην περίπτωση κακόβουλης αποστολής λανθασμένων ή ψευδών στοιχείων.

14. Οι μόνες πληροφορίες που δημοσιεύονται είναι το e-mail του συντάκτη, στην περίπτωση που ο επισκέπτης θα ήθελε να επικοινωνήσει με αυτόν.

15. Εφαρμοστέα νομοθεσία είναι η ελληνική και αρμόδια για θέματα που προκύπτουν από τη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου είναι μόνο τα ελληνικά δικαστήρια.

16. Διατηρούμε το δικαίωμα να σας ενημερώνουμε μέσω e-mail για τα μελλοντικά μας σχέδια ή τις ενδεχόμενες βελτιώσεις του site μας, καθώς και κάθε συνεργασία που μπορεί να προκύψει μέσω των μελών ή των συνεργατών μας.