ΟΜΙΛΙΕΣ ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΗΜΕΡΟΥ

Μνημόνιο, Οικονομική κατάρρευση, Εναλλακτική λύση

1ο Μέρος 2ο Μέρος 3ο Μέρος 4ο Μέρος
5ο Μέρος 6ο Μέρος 7ο Μέρος 8ο Μέρος

 

Νομικές πτυχές Μνημονίων, δυνατότητες ανατροπής

1ο Μέρος 2ο Μέρος 3ο Μέρος 4ο Μέρος
5ο Μέρος 6ο Μέρος 7ο Μέρος 8ο Μέρος

 

Ανθρωπιστική Κρίση και Κοινωνική Ανατροπή

1ο Μέρος 2ο Μέρος 3ο Μέρος 4ο Μέρος
5ο Μέρος 6ο Μέρος 7ο Μέρος 8ο Μέρος

 

Προϋποθέσεις Αριστερής Εξόδου από την κρίση

1ο Μέρος 2ο Μέρος 3ο Μέρος 4ο Μέρος
5ο Μέρος 6ο Μέρος 7ο Μέρος 8ο Μέρος